top of page
DSCN1297.JPG

OM OSS

Byggmeisterfirma Møen & Saue AS

Stiftet i 1925


Det er nå 3. generasjon som driver familiebedriften.

Daglig leder Sveinung Riber og konen Synnøve Riber som Administrativ leder.


Byggm. Møen & Saue ANS, org.nr 945 035 188, ble omdannet til AS i 2014, org. nr 913 872 061.


Historisk tilbakeblikk:

Det var byggmestrene og kameratene Lars I Møen og Lars O Saue som slo seg sammen for å bygge opp igjen gården Fjose etter en brann. Denne jobben var for stor for en mann.


I 1959 begynte Georg Riber å jobbe i firmaet. (Lars I Møen er onkel til Haldis Riber, Georg sin kone). Georg drev firmaet sammen med Lars I Møen fra 1964/65 – 1971, da han overtok denne parten (50%).

Haldis Riber begynte sitt arbeid på kontoret i 1968. Hun deltok i anbudsregning, bestilling av materialer, og økonomistyring helt fram til 2012.

Georg Riber har hatt 49 år og Haldis Riber har hatt 44 år i bedriften. 


Firmaet har i alle år, fra det største bygget på Vangen (Voss Sentrum) i 1930 årene, gjenoppbygging av Vangen etter krigen, den første høyblokken på Voss i 1973, og fram til i dag konkurrert om de største byggeoppdragene på Voss og i Indre Hardanger, og vært heldige å få oppføre mange av disse prosjektene

Vi håper og ønsker at firmaet fortsatt kan få være det det har vært i vårt lokalmiljø.


Sveinung er byggmester og tror på at byggmesteren skal være med mest mulig ute på byggeplassene, der byggeoppdragene blir utført, -det er der det er viktig med oppfølging og kontroll for å få den beste kvaliteten på prosjektet i øyeblikket, -og for framtidige brukere.

22.jpg

Adminstrativ leder

SYNNØVE RIBER

I 1979 startet Synnøve Sørlie (senere Riber) i arbeid ute på byggeplass. Etter utdanning i Stavanger har hun vært på kontoret og har deltatt/hatt ansvar i alt administrativt arbeid, i tillegg til å drifte byggeplasser når firmaet har flere større bygg i samme periode.

09.jpg
50 år 1.JPG
50 år 2.JPG
50 år 3.JPG
50 år 4.JPG
7.jpg
Skjermbilde10.JPG
Skjermbilde3.JPG
Skjermbilde6.JPG
Skjermbilde9.JPG
Skjermbilde7.JPG
Skjermbilde11.JPG

FAMILIEBEDRIFT I TO GENERASJONER

Artikkelen er hentet fra Byggmesteren nr 5-06

Mann og konebedrifter er ikke så sjeldne, men det er få som er som Byggmeisterfirma Møen & Saue, Georg og Sveinung Riber. Der er to generasjoner mann og kone aktive.

Mennene er daglige ledere og helst ute på byggeplass, mens konene styrer kontoret, driver salg, regner anbud og passer økonomien.

Slik har det vært i mange år med de to generasjonene Riber i firmaets førersete. Nå har den eldste generasjonen passert aldersgrensen som skulle tilsi en pensjonisttilværelse. Like fullt følger Haldis og Georg Riber godt med og bistår om nødvendig på hvert sitt felt.
– De er seniormanagere og er gode å ha med all den erfaringen de representerer, sier Sveinung Riber.
Han og kona Synnøve er godt innkjørte og driver virksomheten videre i familiens ånd som et ansvarlig selskap.

Nå har firmaet 11 ansatte inklusive to på kontoret, og driver allsidig virksomhet innen nybygg og rehabilitering under mottoet «Ingen jobb for liten, ingen jobb for stor». Firmaet har sentral godkjenning og ble godkjent i 39 tiltaksklasser i 1999.

Bedrift og bursdag
– Når dere er fire familiemedlemmer som er så involvert i samme virksomhet, blir det kanskje mye jobbprat i familieselskapene?
– Ja, det blir ikke så mye privatliv. Firmaet og jobben blir en livsstil. Seinest i går kveld da vi hadde bursdagslag, ble det prat om jobb over kaker og kaffe, medgir de fire.
– Men når alle er involvert, vet vi også hva som kreves. Om det er nødvendig med en ekstra innsats, skjønner alle det.

– Venter bedriften det samme av de ansatte?
– Vi ønsker trivsel på arbeidsplassen, og vi har en fin gjeng av ansatte som legger merke til at de to i ledelsen ikke sparer seg for de mindre fristende jobbene, sier Synnøve.
I firmaet legger de vekt på sikre arbeidsforhold, og har et godt forhold til Arbeidstilsynet. Det brukes som rådgiver når HMS-planer skal settes opp.

Denne fire etasjer høye blokka på Vossevangen er en av de siste større prosjektene som firmaet har hatt tømrerarbeidene til.

Passer bra med 10
Firmaet har eksistert siden 1925. Georg Riber begynte i firmaet allerede i 1959, 10 år etter at han startet i næringen, og han har drevet det siden 1964. Haldis har hatt kontorarbeid med anbudsregning som sitt spesialfelt siden 1967. Sveinung begynte i firmaet i 1972, Synnøve i 1979. Tilsammen har de fire 156 års praksis i næringen…
Byggmesterfirmaet har tidligere vært atskillig større, og har flere store prosjekter å vise til både i Voss og i nabokommuner.

Dagens størrelse er mer passende for at daglig leder skal kunne følge med og ha oversikt. Med omkring 10 mann ute, er det også mye man kan rekke over med hjelpemidler og verktøy vi nå har til rådighet, påpeker far og sønn.
Sveinung legger til at de to alltid har villet å være med ute på byggeplassene for på den måten å sikre ønsket kvalitet.

– Vi regner oss som like mye arbeidsfolk vi som de ansatte, og er med på jobbene selv om det regner og blåser, forsikrer han.
Det siste store prosjektet firmaet har hatt, var tømrerarbeidene på en lavblokk på Vossevangen med et borettslag på 21 husstander.
Firmaet er forhandler av Drammenshus og hytter og er i gang som den ene av to hyttebyggere med et hyttefelt i Maursæth Hardanger fjellpark. Ferdig utbygd vil feltet bestå av 60 fritidsboliger.

Helst proffe kunder
Byggmesterfirmaet er allsidig, men forholder seg helst til profesjonelle kunder om det kan velge, mener Synnøve Riber.
De private kundene har ofte urealistiske forventninger om hvor fort en kan betjene dem og hvor lett det er å gjøre om på bestillinger.

Ikke noe for 3. generasjon!
Det er ennå god tid til andre generasjon i firmaet skal tenke på en mulig pensjonisttilværelse, men Synnøve og Sveinung tviler på at de får oppleve at noen av deres barn tar over etter dem. To døtre er i ferd med å utdanne seg i annen retning, og det er for tidlig å si om yngstemann som er 12 år, er interessert. Om besteforeldre og foreldre vil råde ham til en framtid i byggenæringen, er de slett ikke sikre på.
Sveinung er alvorlig bekymret for utviklingen i næringen. Han mener det blir vanskelig å drive seriøs virksomhet hvis en fortsatt skal konkurrere med utleiefirmaer som leverer arbeidskraft til 165 kroner i timen..

Artikkelen er hentet fra Byggmesteren nr 5-06

bottom of page