top of page

90 BYGG PÅ 90 DAGER

Møen & Saue 90 år 1925-2015

1 AV 90

Hytte, Maursæth Hardanger Fjellpark

Bilde1.jpg
Bilde2.jpg

2 AV 90

Garasje

3 AV 90

Bolighus, Balestrand

Bilde3.jpg
5_edited.jpg

4 AV 90

Driftsbygning, Bleie

5 AV 90

Rognshagen

8.jpg
9_edited.jpg

6 AV 90

Bolighus, Voss

7 AV 90

HVPU - boliger, Bjørgamarka

10.jpg
12.jpg

8 AV 90

3H-skulen, Voss (Rogne Vidaregåandeskule)

9 AV 90

Bustadhus, Voss

14.jpg
15.jpg

10 AV 90

Hytte, Maurseth

11 AV 90

Campinghytter i rekke, Kvanndal

16.jpg
17.jpg

12 AV 90

Kyrkjebø, forskaling og tømrararbeid, 1936 - 37. Kyrkjebø var det største bygget på Vangen i den tid.

13 AV 90

Encon-bygget 1987

18.jpg
22_edited.jpg

14 AV 90

Hytte, Maurseth

15 AV 90

90 E-verksbygg, Granvin

24.jpg
26.jpg

16 AV 90

Bolighus, Voss

17 AV 90

Hytte, Barndsetdalen

27.jpg
28.jpg

18 AV 90

Bolighus, Eidfjord

19 AV 90

Voss Folkehøgskule Internat

29.jpg
30.jpg

20 AV 90

Trygdeboliger, Bjørgamarka

.

Overlevering 2.juli 1990

32.jpg
35.jpg

21 AV 90

Omsorgsboliger,Gjerde

22 AV 90

Hytte, Maurseth

36.jpg
bjørkeli.jpg

23 AV 90

Bjørkeli Psykiatiske Sjukeheim

24 AV 90

Vonheim

38.jpg
39.jpg

25 AV 90

Hytte, Mjølfjell

26 AV 90

Bolighus, Balestrand

43.jpg
46.jpg

27 AV 90

Bygg for Frelsearmeen, Voss

28 AV 90

Montørstasjon for televerket, Revhaug

49_edited.jpg
53.jpg

29 AV 90

Varmestove, Sysendalen

30 AV 90

Søsterheimen, Voss

54.jpg
56.jpg

31 AV 90

Gårdshus Bleie

32 AV 90

Voss Industrier

63.jpg
65.jpg

33 AV 90

Bolighus, Aurland

34 AV 90

Hytte, Maurseth

68.jpg
69.jpg

35 AV 90

Sentrumsbygget i Eidfjord

36 AV 90

Nye Voss Vidaregåandeskule, gårdstun 2

74.jpg
75.jpg

37 AV 90

Gjøsteinsbygget, Voss

38 AV 90

Hyttetun, Maurseth

80.jpg
82.jpg

39 AV 90

Voss Fellesbakeri

40 AV 90

Heishus, Hangursbanen

84.jpg
85_edited.jpg

41 AV 90

Sosialbygget, Voss

42 AV 90

Høgheim bygget, Voss

86.jpg
87.jpg

43 AV 90

E-verksbygget og stolpelager, Palmafossen

44 AV 90

Geitlebygget, Voss

88.jpg
89.jpg

45 AV 90

Terminal Tollpost, Palmafossen

46 AV 90

Vangskyrkja, stort rehabiliteringsjobb over fem år i begynnelsen av 1950-talet.

Bilde1.jpg
Bilde2_edited.jpg

.

.

47 AV 90

Boligblokk Miltzowsgate, Voss

94.jpg
96.png

48 AV 90

Osasalen, Ole Bull Akademiet

49 AV 90

Kontor og lagerbygg, Bømoen

97.jpg
98.jpg

50 AV 90

Bolighus, Voss

51 AV 90

Hønsehus/grisefjøs, Voss Jordbruksskule

100.jpg
103.jpg

52 AV 90

Bustadhus, Voss

53 AV 90

Skulestadtunet, påbygg og ombygging.

104.jpg
107.jpg

54 AV 90

Bustadhus, Voss

55 AV 90

Bustadhus, Eidfjord

108.jpg
109.jpg

56 AV 90

Televerk stasjon i Eidfjord

57 AV 90

Bustadhus, Voss

110.jpg
112.jpg

58 AV 90

Stamfiskeanlegg/Genbak i Simadalen, Eidfjord

59 AV 90

Bustadhus, Voss

113.jpg
114.jpg

60 AV 90

Vangen skule

61 AV 90

Bustadhus, Voss

118.jpg
119.jpg

62 AV 90

Statkraft Besøksbygg, Simadal Eidfjord

63 AV 90

Bustadhus, Eidfjord

122.jpg
123.jpg

64 AV 90

Bustadhus, Voss

65 AV 90

Bustadhus, Eidfjord

126.jpg
129.jpg

66 AV 90

Verkstedbygg Statkraft, Simadal Eidfjord

67 PÅ 90

Bustadhus, Eidfjord

130.jpg
132.jpg

68 PÅ 90

Bustadhus, Voss

69 AV 90

Kontor/administrasjonsbygg Statkraft, Simadalen

Bilde3.jpg
Bilde4.jpg

70 AV 90

Bustadhus, Voss

71 AV 90

Bustadhus, Voss

136.jpg
Bilde5.jpg

72 AV 90

Bustadhus, Eidfjord

73 AV 90

Bustadhus, Eidfjord

139.jpg
Bilde6.jpg

74 AV 90

Bustadhus, Eidfjord

75 AV 90

Bustadhus, Eidfjord

144.jpg
Bilde7.jpg

76 AV 90

Lagerbygg, Eidfjord

77 AV 90

Lægereid skule, Eidfjord

IMG_0676.jpg
148.jpg

78 AV 90

Bustadhus, Eidfjord

79 AV 90

Bustadhus, Voss

150.jpg
154.jpg

80 AV 90

Flyktningebustader, Bjørgamarka

81 AV 90

Bustadhus, Voss

156.jpg
20150606_105707.jpg

82 AV 90

Visningshytte/utleiehytte, Bavallen

83 AV 90

Bustadhus, Voss

164.jpg
165.jpg

84 AV 90

Flytningebustader, Bjørgamarka

85 AV 90

Bustadhus, Voss

167.jpg
169.jpg

86 AV 90

Voss Kloakkrenseanlegg, Gjernesmoen

87 AV 90

Vossahus, bustadhus, Voss

170.jpg
173.jpg

88 AV 90

Hytte, Bavallen

89 AV 90

Kommue og helsehus, Eidfjord
Største jobben i firmaets histore, 1986-1988.

174.jpg
179.jpg

90 AV 90

Litt historie:
Lars I. Møen og Lars O. Saue gjekk i 1925 saman om oppattbygginga av garden Fjose etter brann. Dette var opptakten til byggmeisterfirma Møen & Saue.

bottom of page